Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Aktualności   O Dzielnicy   Akty prawne   Plany zagospodarowania   Konsultacje   Miasto Smoleńsk   Zamówienia publiczne   Media 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Aktualności
Zapowiedzi wydarzeń
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Ursynów » Aktualności » Aktualności 
Każdy może zgłosić swój pomysł do budżetu (16 stycznia 2014)

Rozmowa o budżecie partycypacyjnym z burmistrzem Ursynowa Piotrem Guziałem

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet partycypacyjny, nazywany również obywatelskim, w największym uproszczeniu oznacza współdecydowanie przez mieszkańców o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy zyskają realny i bezpośredni wpływ na wydatkowanie części budżetu miasta. Po raz pierwszy w Polsce budżet obywatelski wprowadził Sopot w 2011 roku. Wkrótce dołączyły kolejne miasta m.in. Poznań, Łódź, Tarnów, Wrocław, Elbląg, czy Wodzisław Śląski. Teraz przyszła kolej na Warszawę.

Czy budżet obywatelski w Warszawie i na Ursynowie to dobry pomysł?

Przecież to mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im potrzeba w najbliższym otoczeniu. Budżet partycypacyjny jest kwintesencją lokalnej demokracji, bo daje mieszkańcom wpływ na to, co jest najważniejsze: podział pieniędzy będących w dyspozycji samorządu lokalnego. Póki co w Warszawie budżet partycypacyjny ma charakter pilotażowy, ale jestem przekonany, że ten nowy mechanizm angażowania mieszkańców w sprawy lokalne okaże się być sukcesem, z którego nikt już nie będzie chciał rezygnować. Choć żałuję, że odbywa się to tylko na poziomie dzielnic, a miasto nie przewidziało składania wniosków do budżetu całej Warszawy.

Skąd decyzja władz Warszawy o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego?

Decyzja jest wynikiem oddolnej presji środowisk nazywanych ruchami miejskimi, czyli zarówno rozmaitych stowarzyszeń, jak i pojedynczych osób, ale też i środowisk politycznych jak np. Zieloni. Jest to jedna z namacalnych zdobyczy jesiennego referendum ws. odwołania prezydent Warszawy. Przypomnę, że wpływ mieszkańców na budżet to, m.in. obok Karty Warszawiaka, jedna z kilku zapowiedzi stołecznego ratusza, która padła w toku kampanii referendalnej i była elementem nowej, bardziej obywatelskiej polityki władz Warszawy. Cieszę się, że pani prezydent nie zapomniała o tym pomyśle po zakończeniu referendum. Mam głęboką nadzieję, że budżet partycypacyjny nie będzie wyłącznie narzędziem służącym poprawie wizerunku pani prezydent, tylko realnym instrumentem partycypacji obywateli w procesie zarządzania organizmem miejskim.

Jak to będzie wyglądać w praktyce na Ursynowie?


Obecnie rozpoczynamy przygotowywanie budżetu na 2015 rok. Każda dzielnica miała możliwość zostawić do dyspozycji mieszkańców w przyszłorocznym budżecie kwotę od 0,5 do 1 procenta wszystkich środków finansowych będących w dzielnicy. Zarząd Ursynowa pozostawił do bezpośredniej decyzji mieszkańców nawet nieco więcej niż 1 procent, bo aż 3 mln zł. Jest to najwyższa kwota spośród wszystkich 18 dzielnic Warszawy.

Od 20 stycznia do 9 marca każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł złożyć na specjalnym formularzu swój wniosek do budżetu dzielnicy na 2015 rok. Każdy wniosek będzie musiał mieć dodatkowo pisemne poparcie 15 mieszkańców.

Następnie wszystkie wnioski przejdą weryfikację formalno-prawną, czyli zostaną sprawdzone pod względem zgodności z prawem, możliwości ich realizacji, kosztów, etc. Jeśli weryfikację przejdzie ponad 50 projektów (zgodnie z regulaminem pod głosowanie może zostać poddanych 50 projektów) na początku maja będziemy organizować spotkania projektodawców. I to projektodawcy będą dyskutować o projektach i zadecydują, które z nich zostaną poddane pod głosowanie ogółu mieszkańców. Regulamin nie wyklucza też łączenia projektów w jeden.

Jeśli okaże się, że zostało zgłoszonych kilka propozycji dotyczących tego samego pomysłu, mieszkańcy mogą połączyć siły. W maju zostanie ogłoszona lista projektów, które będą najpierw przedmiotem debaty publicznej, czyli swoistej „kampanii wyborczej” wniosków. Głosować będziemy między 20 a 30 czerwca poprzez internet, osobiście w ursynowskim ratuszu lub korespondencyjnie. Do połowy lipca poznamy listę projektów, które zostaną wpisane do budżetu dzielnicy na 2015 rok.

Wspomniał Pan o formularzu. Pewnie będzie skomplikowany, bo przecież budżet to nie jest prosta sprawa. Czy każdy będzie w stanie wypełnić ten formularz?

Zdajemy sobie sprawę, że wypełnienie czterostronicowego formularza może przysporzyć mieszkańcom kłopotu. Ale jednym z głównych założeń budżetu partycypacyjnego jest aspekt edukacyjny. Będziemy uczyć mieszkańców o tym jak funkcjonuje samorząd dzielnicy, jak kształtowany jest budżet i jakie są realia realizowania wydatków dzielnicowych. W trakcie całego procesu składania wniosków będziemy oczywiście wspierać mieszkańców radą i informacją.

Na stronie internetowej i w Wydziale Obsługi Mieszkańców będzie dostępna lista kontaktowa do pracowników Urzędu wraz z zakresem tematycznym, w którym są w stanie pomóc mieszkańcom przy wypełnianiu formularza. W ratuszu odbędą się również dyżury konsultacyjne przygotowywane przez Centrum Komunikacji Społecznej.
Dodatkowo, każdy wniosek, który zostanie złożony do 16 lutego, będzie mógł być zwrócony do autora z prośba o jego poprawienie lub uzupełnienie.

Osobiście zależy mi, aby wpłynęło do nas jak najwięcej wniosków do budżetu. Choć to będzie oznaczać dużo pracy dla urzędników, to zyskamy nie tylko bezcenną wiedzę o konkretnych oczekiwaniach mieszkańców,  ale przede wszystkim stworzymy bazę pomysłów, które – nawet jeśli nie zyskają uznania w głosowaniu mieszkańców – będą mogły być wykorzystane przy planowaniu pozostałej części budżetu przez urząd. Mam nadzieję, że wpłyną do nas również projekty–perełki, czyli nowatorskie, będące efektem świeżego i nieszablonowego spojrzenia na potrzeby dzielnicy i jej mieszkańców.

Wspomniał Pan, że niektóre miasta mają już pewne doświadczenia z budżetem partycypacyjnym. Są to doświadczenia pozytywne?


Pionierem budżetu partycypacyjnego w Polsce był w 2011 roku Sopot. Mieszkańcom przedstawiono gotowe propozycje, do których odnosili się w konsultacjach społecznych, a więc był to taki „quasi budżet obywatelski”. Obecnie z każdym rokiem wzrasta liczba samorządów, które wdrażają ten instrument zarządzania. Idea partycypacji mieszkańców w wydatkach miast, czy gmin szybko zyskuje na popularności. W Łodzi zgłoszono aż 908 projektów, a jej mieszkańcy mieli do rozdysponowania sumę 20 mln zł. Warszawa przeznaczyła na budżet obywatelski 25 mln zł, jednak przy ponad 3-krotnie większym budżecie miasta. To pokazuje, że obywatele Warszawy mogą i powinni mieć w przyszłości jeszcze większą kwotę do zadysponowania.

Przeglądając projekty, które zwyciężyły w głosowaniu w innych miastach, zauważyłem, że największą popularnością cieszą się małe inwestycje poprawiające jakość codziennego funkcjonowania, jak np. parking, fragment chodnika, plac zabaw czy oświetlenie uliczne. Sam staram się tropić takie braki, robiąc regularnie objazdy po terenie naszej Dzielnicy. Cieszę się, że teraz będę miał najlepszych pomocników – mieszkańców - do zmieniania Ursynowa na lepsze. Mam nadzieję, że Ursynów, będzie tą dzielnicą, w której zostanie zgłoszonych najwięcej projektów i najwięcej mieszkańców zaangażuje się w to przedsięwzięcie.

 

Budżet partycypacyjny 2015 na Ursynowie

Urząd Dzielnicy Ursynów zamieszcza wszystkie informacje na temat realizacji budżetu partycypacyjnego na Ursynowie pod adresem www.ursynow.pl/budzet2015, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o tym kto, jak i gdzie może składać wnioski.
 
Ważne daty:
20 stycznia – 9 marca – zgłaszanie wniosków
16 lutego – 4 maja – weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych wniosków
25 maja – 15 czerwca – dyskusje nt. złożonych wniosków
20 czerwca – 30 czerwca– głosowanie
15 lipca – ogłoszenie wyników głosowania
 

 

Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
© Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 3749519 Wykonanie: AI