Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Obsługa mieszkańców    Ogłoszenia   Sprawy w urzędzie   Wydziały   Delegatury   Jednostki organizacyjne   Struktura Urzędu 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Komisja mieszkaniowa
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Urząd Dzielnicy » Wydziały 
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Mirosława Żurawska
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
tel.: 22 545 72 10
faks: 22 545 72 11
zobacz na mapie
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów należy wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do Dzielnicy oraz realizacji polityki oświatowej m.st. Warszawy, a w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne;
 2. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponagimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. zapewnienie dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz prowadzenie spraw z tym związanych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym;
 6. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych;
 7. wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły względem szkół i placówek oświatowych przekazanych do kompetencji dzielnic, w tym: porozumiewanie się z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, zasięganie opinii rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, wnioskowanie o przyznanie nagród: Prezydenta, Kuratora Oświaty, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych;
 10. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;
 12. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych;
 14. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;
 15. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 16. zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta;
 17. sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy o systemie oświaty, w trybie określonym w tej ustawie.

  Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Ursynów m.st. Warszawy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485).


Wybierz warstwy:

   
   
   
   
   
Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
© Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 273192 Wykonanie: AI